پرسپولیس

برانکو و بازیکنان پرسپولیس ممنوع الخروج نیستند

فوتبال ترایب- فرامرز دیناورند، مدیر مالی پرسپولیس، درباره اخبار منتشره درباره مشکلات مالیاتی برخی از اعضای تیم گفت: ” نظر به انتشار پاره‌ای اخبار در روزهای گذشته، شخصا نسبت به اخذ استعلام از مدیریت حوزه امور ورزشکاران اقدام نمودم که در پاسخ به آن اعلام شد، تا این لحظه آقای برانکو ایوانکوویچ و دیگر اعضای تیم فوتبال پرسپولیس هیچگونه ممنوعیت و مشکلی مالیاتی در زمینه خروج از کشور ندارند.”

مدیر امور مالی باشگاه درباره نحوه محاسبه مالیات اعضای تیم گفت:” مبحث بعدی در مسائل مالیاتی مربوط به اعضای تیم و مالیاتی است که از در آمد مربیان و بازیکنان تعلق می‌گیرد.

در شرایط عادی، در صورت پرداخت کل مالیات تکلیفی قرارداد، تنها معادل 15 درصد از مالیات بر در آمد مربی و بازیکن بر عهده باشگاه خواهد بود، مگر در مواردی که طبق قرارداد باشگاه پرداخت تمام مالیات را بر عهده گرفته است . در هیچیک از این دو حالت، مشکلاتی نظیر ممنوع الخروج شدن اعضای فعلی تیم از ناحیه پرونده مالیاتی دوران فعالیت آنها در پرسپولیس وجود ندارد.”

او در پایان با اعلام این موضوع که مسایل مالیاتی چند سال روال قانونی دارد افزود:” در مقطع فعلی با توجه به سلسله مراتب و زمانبندی که برای پیگیری پرونده‌های مالیاتی وجود دارد، هنوز پرونده‌های مربوط به سال مالی 94 – 93 به مرحله حکم اجراییه و در نتیجه ممنوع‌الخروجی نرسیده‌اند و در دست بررسی هستند، چه رسد به اینکه پرونده‌های مربوط به فصل 95 – 94 منجر به بروز چنین مشکلی شده باشند. سال مالی فصل 96 – 95 هم که هنوز بسته نشده است تا اظهارنامه مالیاتی آن ارسال شود.”