اروپا ایتالیا

اسپالتی: پیراهن توتی نباید بازنشسته شود

فوتبال ترایب- لوچانو اسپالتی، سرمربی رم، معتقد است که پیراهن شماره 10 این باشگاه نباید به خاطر فرانچسکو توتی، بازنشسته شود.

مونچی، مدیر ورزشی جدید رم، به تازگی اعلام کرد که توتی در پایان فصل کفش ها را خواهد آویخت و به عنوان مدیر فنی جالوروسی فعالیت خواهد کرد.

در این بین بسیاری اعلام کردند که با بازنشستگی توتی، پیراهن شماره 10 او هم باید به موزه باشگاه سپرده شود اما اسپالتی نظر دیگری دارد.

” من می گویم که آنها نباید این پیراهن را بازنشسته کنند. قبل از توتی، جوزپه جیانینی آن را به تن می کرد و قبل از آن هم بازیکنانی دیگر.

و بچه هایی که به عشق این پیراهن بازی می کنند چه؟ آیا باید آنها را از این لذت محروم کنیم؟ نمی توانم تحمل کنم که عده ای می گویند این پیراهن باید بازنشسته شود. این نظر من است.

اگر این پیراهن را نبینم، به مراسم خداحافظی توتی می روم تا باز هم آن را ببینم.”