پرسپولیس

جلال حسینی: ممنوع الخروجی ام تقصیر سپاهان است

فوتبال ترایب- کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس خبر ممنوع الخروجی خود را تایید کرد و گفت این بدهی به زمان حضورم در سپاهان ارتباط دارد.

امروز خبری منتشر شد که در آن ادعا شده بود سیدجلال حسینی و چند بازیکن دیگر پرسپولیس بدهی مالیاتی دارند و نمیتوانند کشور را ترک کنند.

سیدجلال حسینی در پایان تمرین امروز درباره این موضوع گفت:” ممنوع‌الخروجی من مربوط به زمان حضورم در سپاهان است و این باشگاه مالیات قرارداد من را تا به حال پرداخت نکرده است. باید این پول به اداره مالیات پرداخت شود تا مشکلم برطرف شود. وکیلم به دنبال حل کردن این موضوع است.