تراکتورسازی

سوال روز: فینال جام حذفی کجا برگزار می شود؟

فوتبال ترایب- در حالی که کمتر از یک هفته تا بازی فینال جام حذفی بین تراکتورسازی تبریز و نفت تهران باقی مانده است هنوز تردیدهایی درباره محل برگزاری این بازی وجود دارد.

طبق قانونی که از فصل گذشته در فدراسیون گذاشته شد، فینال های جام حذفی که با نام یادواره شهدای خرمشهر برگزار میشود باید در ورزشگاه 15 هزار نفری خرمشهر برگزار شود. از همان ابتدای اعلام این تصمیم، مخالفت هایی بابت کیفیت پایین زمین و وضعیت نامناسب ورزشگاه انجام شد.

مخالفان معتقد بودند این ورزشگاه در شان فینال دومین جام معتبر فوتبالی کشور نیست و این تصمیم بیش از پیش کیفیت و اهمیت این جام را کاهش می‌دهد.
امسال هم تا این لحظه هنوز مدیران فدراسیون تصمیم نهایی خویش را نگرفته اند. نامناسب بودن چمن این ورزشگاه هم بر این دودلی افزود تا جایی که یکی از مدیران فدراسیون ادعا کرد که امسال فینال در آزادی برگزار خواهدشد.

از فدراسیون به گوش میرسد که آخرین تصمیم این است سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ و چند تن از مدیران سازمان به زودی راهی خرمشهر شوند تا وضعیت ورزشگاه 15 هزار نفری این شهر را بررسی کنند

آنها تلاش خواهند کرد که نواقص و کمبودهای ورزشگاه را در چند روز آتی برطرف کرده و بر قول خود مبنی بر انجام فینال در این ورزشگاه پایبند بمانند.