اروپا

گزارش ویژه: غول های فوتبال اروپا فصل بعد چه پیراهنی می پوشند؟

مقطع پایانی رقابت های این فصل لیگ های اروپایی از راه رسیده و هواداران تیم هایی که در آستانه قهرمانی هستند، دلایل زیادی برای خوشحالی دارند.

برای بقیه هم همیشه انتظار برای فصلی بهتر وجود دارد اما پیش از اینکه هیجان فصل نقل و انتقالات آغاز شود، هواداران می توانند با نگاهی به پیراهن هایی که برای فصل بعد طراحی شده، آماده این رقابت ها شوند. ما در اینجا بهترین پیراهن هایی که تا به حال لو رفته را بررسی می کنیم:

قبلی
صفحه 1 / 9