لیگ ایران

گردگیری فروزان و امرایی پیش از نبرد مرگ و زندگی صبا

محسن فروزان نشان داده است که برای ایجاد حاشیه زمان و مکان نمیشناسد و چه زمانی بهتر از روز پیش از آخرین بازی لیگ که در آن صبا باید استقلال خوزستان را ببرد تا بدون امام و اگر در لیگ بماند.

جر و بحث های دامنه دار و سابقه دار فروزان و کیوان امرایی در آخرین تمرین صبا تبدیل به زد و خورد فیزیکی و خط و نشان کشیدن برای روزهای آینده شد.

جایی که فروزان نسبت به نبودن گلر ذخیره تیم، محمد باقر صادقی در تمرین اولیه معترض میشود و با غر و لند های خود اعصاب دیگر بازیکنان را نیز به هم میریزد. این موضوع باعث ورود امرایی به داستان شده و درگیری لفظی دوستان در نهایت به گردگیری فیزیکی می انجامد که گویا حتی صورت فروزان نیز متورم شده است.

این اولین حاشیه فروزان نیست . فروزان در بازی مقابل سپاهان نیز مصدوم و تعویض شد ولی فردای آن روز در پیست اسکی رویت شد که کادر فنی این تیم همان زمان هم نسبت به این حرکت او و بی توجهی به اصول حرفه ای تذکر دادند.

با توجه به مسابقه مهم امروز کادر فنی و مدیران تیم نسبت به این موضوع عکس العمل خاصی انجام نداند و باید دید این سکوت پس از بازی امروز خواهد شکست یا فروزان مجوزی برای ادامه دادن حرکات خود خواهد داشت.