ایتالیا

رسمی: بازنشستگی فرانچسکو توتی در پایان فصل

فوتبال ترایب- مونچی، مدیر باشگاه رم، تایید کرد که فرانچسکو توتی در پایان فصل بازنشسته خواهد شد و پس از آن به عنوان یکی از مدیران این باشگاه فعالیت خواهد کرد.

توتی 40 ساله که به تازگی بیست و پنجمین سال حضورش در باشگاه رم را جشن گرفت، تا پایان این فصل با رم قرارداد دارد و به این ترتیب، دیدار روز 28 می مقابل جنوا، آخرین بازی او برای جالوروسی خواهد بود.

مونچی که به تازگی به عنوان مدیر ورزشی رم انتخاب شد، در گفتگو با خبرنگاران گفت:” در مورد توتی من متوجه شدم که توافقی بین او و باشگاه وجود دارد که این آخرین فصل او به عنوان بازیکن خواهد بود و پس از آن او به عنوان مدیر باشگاه کارش را آغاز می کند.

فرانچسکو نماد رم  است و من می خواهم تا جای ممکن با او رابطه نزدیکی داشته باشم. دوست دارم حتی یک درصد از آنچه او در مورد این باشگاه می داند را یاد بگیرم.”