سپاهان

هادی عقیلی: در هیچ بازی خداحافظی ای شرکت نمی‌کنم

فوتبال ترایب- هادی عقیلی که میهمانِ ویژه برنامه نود بود تصریح کرد که به هیچ وجه در بازی خداحافظی احتمالی سپاهانی ها شرکت نخواهد کرد.

او چند روز پیش در مصاحبه ای گفته بود:” وقتی کسی را به قتل می‌رسانی، دیگر نیاز به کفن و دفن ندارد. مهم این بود که یک سال نتوانستم بازی کنم. این بدترین و تلخ‌ترین مساله برای یک فوتبالیست است. آنها فرصت بازی کردن را از من گرفتند و به نوعی من را کشتند.”

مدافع سابق سپاهان در برنامه نود درباره ابراز تمایل مدیران سپاهان برای برگزاری یک بازی خداحافظی برای او گفت:” من نیازی به بازی خداحافطی ندارم.

فوتبالیست ها دوست دارند در زمین بازی خداحافظی کنند. خداحافظی ای که بخواهد نمادین و سودجویانه باشد، ارزشی ندارد. من می خواستم وقتی که سر حال و روپا هستم و در زمین بازی خداحافظی کنم که متاسفانه نشد.”