آسیا حوزه خلیج فارس

کناره گیری مرد قدرتمند ورزش آسیا از فیفا

فوتبال ترایب- شیخ احد آل فهد آل صباح، رئیس کویتی کمیته المپیک آسیا، بعد از اتهامات اخیر فساد در فیفا، از همه پست هایش در فوتبال، از جمله در مجمع فیفا، کناره گیری کرد.

در مدارکی که به تازگی در رابطه با پرونده رشوه گیری ریچارد لای، از مقامات کنفدراسیون فوتبال آسیا منتشر شده، به شیخ احمد هم اشاره شده است.

البته به طور مستقیم به نام او اشاره نشده اما در گزارش از فردی یاد شده که پست های سطح بالای متعددی در فیفا، فدراسیون فوتبال کویت و کمیته المپیک آسیا داشته است.

شیخ احمد با انتشار بیانیه ای، انجام هرگونه تخلف را رد کرد اما اعلام کرد که از همه فعالیت های در فوتبال کناره گیری می کند.

”  با توجه به اتهام پرداخت پول به ریچارد لای، تنها می توان به بیانیه های قبلی ام ارجاع بدهم و هرگونه اقدام غیرقانونی ای را رد کنم. آماده ام تا با مقامات برای رد کردن این اتهامات همکاری داشته باشم.

با وجود این، برای اینکه در کنگره های پیش روی فیفا و ای اف سی، این اتهامات باعث چند دستگی وجلب توجهات نشود، تصمیم گرفتم تا از همه فعالیت های فوتبالی کناره گیری کنم.”