پرسپولیس

رئیس کمیته اخلاق پرسپولیسی ها را تهدید کرد

فوتبال ترایب- رییس کمیته اخلاق فدراسیون میگوید:” بازیکنان و مربیان باید از روش قانونی برای دریافت مطالباتشان اقدام ‏کنند. تمرین نکردن راه درست و قانونی برای دریافت مطالبات نیست. این روش ‏ دور از اخلاق ورزشی است و با خاطیان برخورد خواهد شد.‏”

مرتضی تورک در مورد حساسیت ‏های هفته های پایانی لیگ برتر و دسته یک اظهار داشت:” با اینکه جامعه ‏فوتبال ایران پاک است اما حساسیت های بازی ها قابل درک است. ‏برای رفع نگرانی ها، کمیته اخلاق به دقت مسابقات را زیر نظر گرفته و ناظرین ما در مسابقات حاضر هستند. ما با هر ‏گونه رفتار شائبه برانگیز، مشکوک و غیر فوتبالی برخوردی قاطع و قانونی انجام ‏خواهیم داد و خاطیان احتمالی دچار محرومیت می شوند.‏”

او از اهالی فوتبال درخواست کرد:” از تمامی بازیکنان، مربیان و ‏مدیران باشگاه ها و رسانه ها خواهش میکنیم در سالم نگه داشتن فوتبال به ما کمک ‏کنند و اگر هرگونه مستندی در رابطه با مسایل غیر فوتبالی دارند به کمیته اخلاق ارایه ‏کنند.‏”

او درباره اعتصاب های اخیر در باشگاه ها گفت:” متاسفانه در هفته های پایانی لیگ بازیکنان برخی از تیم ها به منظور تعیین تکلیف مطالبات خود، اقدام به تحریم تمرینات تیم شان کرده اند . در ‏حالیکه آنها برای دریافت مطالباتشان باید از راه و روش قانونی اقدام ‏کنند که تمرین نکردن این راه نیست. این روش ‏ دور از اخلاق و مرام ورزشی است و با خاطیان برخورد خواهد شد.‏”