اروپا ایتالیا

پیشنهاد رایولا به اینتر برای خرید دوناروما

فوتبال ترایب- روزنامه های کوریره دلو اسپورت و توتواسپورت ادعا کردند که مینو رایولا، مدیر برنامه های جانلوئیجی دوناروما، به باشگاه اینتر پیشنهاد تا دروازه بان آینده میلان را به خدمت بگیرند.

دوناروما که در دو فصل اخیر دروازه بان اول میلان بوده، مورد توجه باشگاه های بزرگ اروپایی قرار دارد و از او به عنوان جانشین بلند مدت جانلوئیجی بوفون در تیم ملی ایتالیا نام برده می شود.

اکنون دو روزنامه ورزشی بزرگ ایتالیا ادعا کردند که رایولا با نمایندگان باشگاه اینتر تماس گرفته و از آنها خواسته تا برای خرید دوناروما پیشنهاد بدهند.

البته مالکان جدید اینتر آماده اند تا برای خرید این دروازه بان جوان وارد مذاکره شوند اما به نظر می رسد این بیشتر حربه رایولا برای تحت فشار قراردادن میلانی در مذاکرات تمدید قرارداد دوناروماست.