اروپا فرانسه

واکنش نامزد ریاست جمهوری فرانسه به صحبت های زیدان

فوتبال ترایب- مارین لوپن، کاندیدای ریاست جمهوری فرانسه، به صحبت های اخیر زین الدین زیدان، سرمربی رئال مادرید واکنش نشان داد.

لوپن که نماینده جناح راست افراطی در انتخابات فرانسه است، با به دست آوردن رای لازم به همراه امانوئل ماکرون به دور بعد راه پیدا کرد.

لوپن که نظرات ملی گرایانه افراطی ای دارد و قصد دارد فرانسه از اتحادیه اروپا خارج کند و همین مسئله باعث نگرانی بسیار شد. از جمله زیدان که روز گذشته گفت انتخاب لوپن اتفاق خوبی برای فرانسه نخواهد بود.

در مقابل لوپن به خبرنگاران گفت:” با توجه به چیزهایی که او یاد گرفته، من از صحبت هایش تعجب نمی کنم. تصور می کنم با توجه به درآمدش، زین الدین زیدان ترجیح می دهد ماکرون پیروز شود تا بتواند سرمایه ای که به لطف استعدادش به دست آورده را حفظ کند.”