پرسپولیس

تحریم جواب تحریم: تماشاگران قرمز به آزادی نیامدند

فوتبال ترایب- بازی پرسپولیس ذوب آهن پس از ماجرای اعتصاب بازیکنان در حالی آغاز شد که سکوهای خالی ورزشگاه چشم ها را اذیت میکرد. پرسپولیسی ها که در بازی های معمول لیگ حداقل سی تا چهل هزار تماشاگر داشتند امروز با حدود پنج هزار تماشاگر بازی خود را انجام دادند.

اعتصاب طولانی و عجیب بازیکنان پرسپولیس در حالی که حدود 70 درصد قرارداد خود را در این فصل دریافت کردند باعث رنجش خاطر هواداران این تیم شد و اندک تماشاگران حاضر در ورزشگاه، نی در لحظات گرم کردن بازیکنان آنها را تشویق نکردند و به انتقاد از آنها پرداختند و برخی از تماشاگران شعار میدادند: بازیکن پولکی نمیخوایم نمی خوایم.

استقبال سرد تماشاگران از این بازی نشان میدهد که در این داستان، بازیکنان پرسپولیس مقصران اصلی قلمداد شده اند و تماشاگران این تیم انتظار چنین برخورد منفعت طلبانه ای از بازیکنان این تیم نداشتند.