پرسپولیس

پرسپولیسی های نا آماده در مقابل طلسم ذوب آهن

فوتبال ترایب- ذوب آهن رقیب بعدی پرسپولیسی هاست که اعتصاب و تمرین نکردن بازیکنانشان مهمترین حاشیه فوتبالی چند روز اخیر را رقم زد؛ تیمی است که در دو سال اخیر قرمزهای پایتخت را اذیت کرده و از جمله رقیبان سختگیر محسوب میشود.

ذوب آهن زخم خورده از بازی العین در حالی آماده رویارویی با قرمزهای معترض میشود که در دو فصل اخیر از پنج بازی لیگ و 15 امتیاز آن تنها 4 امتیاز به رقیب تهرانی خود داده است.

پرسپولیسی ها بعد از برد در دیدار رفت لیگ چهاردهم تاکنون موفق به شکست ذوبی ها نشدند و در دیدارهای برگشت همان دوره و رفت دوره های پانزدهم و شانزدهم بازی را به ذوبی ها واگذار کردند و تنها بازی برگشت لیگ15 با تساوی به پایان رفت.
از آن تلخ تر برای قرمزها، دو دوره حذف شدن از جام حذفی به دست سبزپوشان اصفهانی بود که از یاد پرسپولیسی ها نخواهد رفت.

حال با کنار هم گذاشتن شرایط پرسپولیس پس از تخلیه روانی قهرمانی ، تمرین نکردن پیش از بازی و وضعیت نامطلوب در لیگ قهرمانان آسیا روی کاغذ نمیتوان به عبور قرمزها از سد ذوب آهن امید داشت.