اسپانیا

مسی: فقط از زیدان پیراهن خواستم

فوتبال ترایب- لیونل مسی، ستاره بارسا، فاش کرد که در طول دوران حرفه ای اش، تنها یک بار در پایان بازی از بازیکن حریف درخواست تعویض پیراهن کرد.

مسی در طول دوران حرفه ای اش بارها در پایان بازی با درخواست تعویض پیراهن از سوی بازیکنان حریف روبرو شد اما اعلام کرد که خودش تنها یک بار چنین درخواستی از بازیکنان حریف داشته است.

او گفت:” من از آنها نیستم که بخواهم با حریف پیراهن عوض کنم. فقط یک بار این کار کردم؛ از زیدان پیراهنش را خواستم.

گوتی پیش من آمد و از من پیراهن خواست. او در هر دو بازی و برگشت در نوکمپ و سانتیاگو برنابئو از من پیراهن گرفت. من تقاضای پیراهن کسی را نمی کنم. اگر در تیم حریف بازیکن آرژانتینی باشد، پیراهنم را با او عوض می کنم. اگر نباشد، آن را به یک نفر که پیراهنم را بخواهد، می دهم. بعدا هم همین کار را خواهم کرد اما اگر کسی پیراهنم را نخواهد، من از کسی تقاضا نخواهم کرد.”