لیگ ایران

وقتی منشا همه را به بازی می گیرد

فوتبال ترایب- گادوین منشا، مهاجم نیجریه ای پیکان، هم راه و رسم بازار گرمی در فوتبال ایران را یاد گرفته است. احتمالا آموزگارهای خوبی دور و بر این بازیکن هستند که راه و رسم راهنمای به چپ و گردش به راست را به او یاد دادند.

این بار منشا که یکی دو روزی خبری درباره اش مخابره نشده بود شعله را با یک پست اینستاگرامی با پس زمینه آبی گرم نگه داشت.

هواداران سرخ و آبی نیز به نمایندگی از مسیولان این تیمها زیر پست او به گمانه زنی پرداخته و هر کسی از ذن خود یار او شد. آبی ها تصویر پس زمینه را نشان نزدیکی منشا به استقلال میدانند و قرمزها عدد یک انتهای پیام را نشانه این میدانند که او به تیم قهرمان خواهد رفت.

منشا برای بی طرفها هم چند قلب زرد و سفید هم قرار داده تا آنها هم از این پست دست خالی نروند.

مسیولان پرسپلیس اعتقاد دارند که مذاکراتشان با منشا تقریبن قطعی شده است ولی وی از تیمهای دیگر هم پیشنهاد های دندان گیری دارد و سایبه محرومیت پرسپولیس از خرید خارجی آنها را نسبت به پیشنهاد خود مصمم تر کرده است.