انگلیس

راشفورد: مادرم هنوز به خاطر فوتبال سرم داد می کشد

فوتبال ترایب- مارکوس راشفورد، مهاجم منچستریونایتد، تایید کرد که مادرش هنوز به خاطر فوتبال بازی کردن در خانه، بر سر او فریاد می کشد.

راشفورد فصل گذشته و زیر نظر لوئیس فان خال به یکی از بازیکنان اصلی منچستریونایتد تبدیل شده و حتی در رقابت های یورو 2016 نیز به میدان رفت. اما شهرت سریع او باعث نشده تا مادرش با فوتبال بازی کردن او در خانه کنار بیاید.

او در گفتگو با تلگراف، در پاسخ به این سوال که آیا هنوز وسائل خانه را هنگام فوتبال می کشند، گفت:” بله، و مادرم همیشه فریاد می زند! اما این کاری است که من همیشه انجام می دهم. همیشه می خواهم فوتبال بازی کنم.

وقتی بچه بودم، عادت داشتم همه جا فوتبال بازی کنم. پارکینگ و حیاط مدرسه، حتی زمانی که مدرسه باز نبود.  اگر نمی توانستیم این کارهای را بکنیم، حالا شرایط کمی برای مان دشوارتر بود.

حتی وقتی خانه هستم هم این اشتباه را دارم که بیرون بروم و فوتبال بازی کنم. فوتبال بازی کردن با برادرهایم، در باغ، در خانه، هرجا!”