پرسپولیس

اعتصاب به اردوی ‍پرسپولیس هم آمد

فوتبال ترایب- بازیکنان پرسپولیس امروز در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت مالی خود تمرین نکردند.

مشکلات مالی ای که گریبانگیر این باشگاه بزرگ ‍پایتخت است با قهرمانی پرسپلیسی ها و پایان ماه عسل پس از آن سر باز کرد.

ظاهرا مسیولان تیم قول چهارشنبه را برای شفاف کردن وضعیت مالی بازیکنان و پرداخت بخشی از قرارداد مشخص کرده بودند ولی در شروع تمرین خبری از آنها هم نشد و بازیکنان هم به نشانه اعتراض در رختکن ماندند و تمرین نکردند.

برانکو و دستیارانش هم با دیدن این وضعیت محل تمرین را ترک کردند.