استقلال

تبلیغات ماهواره ای، دردسر تازه آبی ها و قرمزها

فوتبال ترایب- تبلیغات سامانه هواداری 3090 در برخی شبکه های فارسی زبان خارجی، مانع عقد قرارداد جدید استقلال، پرسپولیس و تراکتورسازی با صدا و سیما شد. تبلیغات ماهواره ای که پیش از این مشکلاتی برای اکران و دست اندرکاران سینمای ایران ایجاد کرده بود این بار در مسیر تیمهای پرطرفدار کشور مشکل ایجاد کرد.

در جلسه ای مهم که اخیرا در صدا و سیما با موضوع تبلیغات برگزار شد، مدیران باشگاه های استقلال تهران، پرسپولیس و تراکتورسازی وقتی با صدا و سیما برای عقد قرارداد تبلیغاتی وارد مذاکره شدند متوجه شدند که تبلیغات سامانه هواداری شان در شبکه های ماهواره ای موجب عصبانیت صدا و سیمایی ها شده و مانع رسیدن به توافق است.

البته مدیران هرگونه دخالت در این موضوع را رد کردند و قرار است با بررسی موضوع و رفع موانع، بار دیگر با صدا و سیما وارد مذاکره شوند.