پرسپولیس

پرسپولیس نمی تواند منشا را بخرد

فوتبال ترایب- به گفته رییس کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال! ،تیمهایی که در فیفا پرونده دارند حق بستن قرار داد با بازیکنان خارجی نخواهند داشت.

وثوق احمدی در گفتگویی در این باره گفت: فدراسیون در این باره بسیار جدی است، این بدهی ها برای فدراسیون هم دردسر شده است و این ممنوعیت را تا زمانی که پرونده این تیمها حل وفصل نشود ادامه خواهد داد.

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت گادوین منشا و پرسپولیس گفت:” پرسپولیس هم از تیمهایی است که در فیفا پرونده دارد و مشمول این ممنوعیت خواهد بود.”

قرمزهای پایتخت برای به دست آوردن این بازیکن نیجریه ای برنامه های زیادی داشته و تقریبا از قرارداد وی مطمئن بودند اما با این تصمیم فدراسیون یا باید در فرصت کم باقیمانده تا زمان نقل و انتقالات حساب کتابشان رابا فیفا صاف کنند یا به فکر گزینه های کم تعداد داخلی باشند.