تراکتورسازی

شورای شهر 500 میلیون تومان کمک کرد: تراکتور همچنان در گرداب بدهی ها

در جلسه ای که با حضور مصطفی آجورلو مدیرعامل تراکتورسازی در شورای شهر تبریز برگزار شد، پرداخت 500 میلیون تومان کمک به این باشگاه به تصویب رسید.

احتمالا تراکتورسازی رکورد دار شکایت در فیفا باشد. داشتن دوازده پرونده فعال خارجی و چندین پرونده داخلی، هنری نیست که از عهده هر کسی بربیاید. چاقوی کسر امتیاز که به گفته مدیرعامل باشگاه به ازای هر پرونده شش امتیاز خواهد بود و حتی در بدترین شرایط به 72 امتیاز هم خواهد رسید، به گلوی این باشگاه رسیده است.

مدیران باشگاه به هر دری میزنند تا بتوانند این مبالغ را تهیه کنند. بدهی هایی که به رغم آماده شدن 3.5 میلیارد آن، 4 میلیارد دیگرش باقی مانده است. دیروز آجورلو به سراغ شورای شهر تبریز رفت و در جلسه ای از اعضای شورا که به زودی وارد کارزار انتخاباتی نیز خواهند شد درخواست مساعدت کرد.

در نهایت و پس از ارایه گزارش مدیر باشگاه، اعضای شورا با پرداخت 500 میلیون تومان کمک بع باشگاه موافقت کردند و این مصوبه منتظر تایید فرماندار برای اجرایی شدن است.