ایران

مسلمان و کاوه، همچنان پشت درهای تیم ملی

محسن مسلمان و کاوه رضایی دو نفر از آماده ترین بازکنهای حال حاضر تیمهای قرمز وآبی پایتخت هستند. این دو بازیکن که نقش مهمی در موفقیت های این دو تیم داشته اند هنوز نتوانسته اند نظر کی روش برای حضور در تیم ملی را جلب کنند.

شنیده ها حاکی از این است که این بار هم در لیست اولیه و چهل نفره تیم ملی، از این دو خبری نیست. کیروش نشان داده است که برنامه های تیمی اش همیشه مهم تر از نام هاست و تا وقتی در پستی احساس خلا نکند، ترتیبش را تغییر نمیدهد. و حتی با اینکه منصوریان و برانکو در اظهار نظرهایی توجه وی را به بازی این دو جلب کرده اند، اما تاکنون کیروش عکس العملی نشان نداده است و بعید به نظر میرسد که تا بازی ازبکستان هم اتفاق خاصی رخ دهد.

البته کیروش در پست هر دوی اینها دست پری دارد. مسلمان رقبای سر سختی همچون دژاگه، شجاعی و احسان پهلوان بازیکن ذوب آهن را در ترکیب دارد و به این زودی ها نوبیت به او نخواهد رسید. کاوه هم همینطور است و در ترافیک مهاجمان لژیونر مانند سردار آزمون، قوچان نژاد و کریم انصاری فرد، فعلن شانسی ندارد.