پرسپولیس

سروش رفیعی: در ایران فقط پرسپولیس

هافبک خلاق پرسپولیس میگوید ماندن یا رفتنم از پرسپولیس در پایان فصل مشخص خواهد شد. ولی اگر در ایران بمانم فقط برای پرسپولیس بازی خواهم کرد.

رفیعی که در حاشیه جشن قهرمانی پرسپولیس درباره آینده خود در تیم مورد سوال قرار گرفته بود گفت:” همه چیز بستگی به آینده و پیشنهاداتی دارد که از خارج از ایران به دستم میرسد. اما مطمئن باشید که اگر در ایران بمانم فقط برای پرسپولیس بازی می‌کنم. باید ببینم شرایط آخر فصل چگونه خواهد بود ولی در کل دوست دارم که در پرسپولیس بمانم.”