لیگ ایران

تیکه فردوسی پور به خودش: چه کاریه آدم به موهای کسی کار داشته باشه؟!

عادل فردوسی پور در جریان گزارش بازی پرسپولیس و پدیده، خودش را از دم تیغ گذراند و با جمله ای از اظهار نظرش در برنامه نود این هفته انتقاد کرد.

داستان از آنجا آغاز شد که فردوسی پور در برنامه نود این هفته و بعد از پخش آیتم گفتگو با بازیکنان پرسپولیس، با پیش کشیدن این بحث که بازیکنان ما باید قدر خود را بدانند و وارد حاشیه ها نشوند اشاره ای به مدل موی محسن مسلمان کرد و گفت: مثلا مدل موی محسن مسلمان. آقای مسلمان، آخه این موها چیه؟!

این اظهار نظر بلافاصله با واکنش منفی کاربران در فضای مجازی روبرو شد که این موضوع را بحث شخصی دانسته و از اینکه او وارد مسایل شخصی افراد شده است انتقاد کردند.

چند روز بعد و در جریان بازی پرسپولیس پدیده اتفاق جالبی افتاد و در یکی از صحنه های بازی وقتی بازیکن مصدوم پدیده در حال خروج از زمین بود، سروش رفیعی که گویا با وی شوخی داشت موی او را کشید. در این لحظه فردوسی پور با خنده گفت: سروش چه کاری به کار موهای کمندانی داره. چه کاریه اصلن آدم کار داشته باشه به موهای کسی؟!‌

این حرکت فردوسی پور نشان از نگاه باز او به انتقادات دارد و یکی از مسایلی است که به محبوبیت این گزارشگر فوتبال افزوده است.