لیگ ایران

کمیته انضباطی رای داد؛ دربی مازندران تکرار خواهد شد

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال رای بر تکرار بازی جنجالی نساجی قایمشهر و خونه به خونه بابل داد. این دیدار در چهارچوب هفته ۲۸ لیگ دسته اول فوتبال کشور در بابل برگزار شده بود. در اوایل نیمه دوم به علت درگیری تماشاگران دو تیم و در نهایت درگیری بین تماشاگران و نیروهای انتظامی بازی نیمه تمام ماند.

در این دیدار تعدادی ار تماشاگران نساجی و نیروهای برقراری نظم استادیوم آسیب دیدند و بخشی از ورزشگاه شهدای هفت تیر بابل نیز تخریب شد. کمیته انضباطی در اقدامی عجیب در کمتر از ۲۴ ساعت پس از بازی‌. رای خود را اعلام کرد و علاوه بر جریمه های مرسوم برای دو تیم. نتیجه بازی را سه بر صفر به نفع خونه به خونه اعلام کرد.

پس از اعتراض نساجی و ارایه مستندات و فیلمهای موجود کمیته انضباطی رای خود را اعلام کرد: ولی این رای قطعی نیست و هنوز دو تیم میتوانند به سه بند پایانی این رای اعتراض کنند.
متن رای کمیته انضباطی به شرح زیر است:
1- فرید یعقوب‌نیا- مربی تیم نساجی مازندران به دلیل اعتراض مکرر به داور مستنداً به ماده 66 آیین نامه انضباطی با تذکر تنبیه می‌شود.
2- باشگاه خونه به خونه بابل به دلیل فحاشی و رفتار غیر ورزشی تماشاگرانش مستنداً به بند 3 ماده 79 آیین نامه انضباطی به یک مسابقه محرومیت از حضور تماشاگران در اولین مسابقه خانگی با احتساب یک جلسه محرومیت اعمال شده ناشی از رای اول و نیز مبلغ 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

3- باشگاه نساجی مازندران به دلیل فحاشی، رفتار غیرورزشی و نیز ورود به محوطه زمین مسابقه (توسط تماشاگران) مستندا به بند 3 ماده 79 آیین نامه انضباطی و به دو مسابقه محرومیت از حضور تماشاگران در اولین مسابقه خانگی و نیز مبلغ 20 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

4- با توجه به اینکه نظریه اخیر داور مسابقه و نیز مستندات موجود در پرونده حکایت از این دارد که نیمه تمام ماندن مسابقه بدواً به جهت رفتار غیر ورزشی تماشاگران هر دو تیم و نهایتاً با تصمیم و دستور مقامات محلی بوده و داور مسابقه دخالت مستقیم در تعطیلی مسابقه نداشته است، لذا کمیته انضباطی مستنداً به ماده 23 آیین نامه انضباطی حکم به تکرار مسابقه مذکور بدون حضور تماشاگران(میزبان و میهمان) و با رعایت سایر تشریفات و موازین قانونی توسط کمیته برگزار کننده مسابقات صادر و اعلام کرد.