پرسپولیس

باشگاه پرسپولیس: رضاییان بازیکن ما نیست که در جشن باشد

پس از صحبت هایی که درباره عدم حضور رامین رضاییان در جشن قهرمانی پرسپولیس شد، مدیر روابط عمومی باشگاه در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی برانکو ایوانکوویچ در این باره توضیح داد.

پندار خمارلو در خصوص دعوت رضاییان به جشن قهرمانی پرسپولیس گفت:” رضاییان با پرسپولیس تسویه حساب کرده و دیگر بازیکن این تیم نیست و نمی تواند در جشن قهرمانی حضور داشته باشد.

فقط کسانی می توانند در این جشن حضور داشته باشند که آی دی کارت سازمان لیگ داشته باشند حتی ماساژورهای تیم ما هم به دلیل نداشتن این کارت نمی توانند در بخشی از مراسم حاضر شوند. چه رسد به رضاییان که با پرسپولیس تسویه حساب کرده و کارتی ندارد تا بتواند وارد مراسم شود.”

پیش از این گفته شده بود که شرط باشگاه پرسپولیس برای خضور رضاییان در جشن قهرمانی با لباس شخصی، باعث شده بود تا این بازیکن قید حضور در این مراسم را بزند.